03:30:12 - Środa, 29 Listopad 2023

Dane szkoły

Publiczna Szkoła Ponadgimnazjalna

Organ prowadzący: Powiat Mławski

Nazwa: Zespół Szkół Nr 3 w Mławie

NIP: 569-14-23-992

Województwo: mazowieckie

Powiat: mławski

Miejscowość: Mława

Adres: Al. J. Piłsudskiego 33

Kod pocztowy: 06- 500

Patron: Marszałek Józef Piłsudski

Liczba uczniów:   443


 

Kontakt:

www: zs3mlawa.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel/fax: +48 23 654 39 37

Godziny otwarcia budynku szkoły: w dni robocze od poniedziałku do piątku - od 7.00 do 16.00

Sekretariat czynny: w dni robocze od poniedziałku do piątku - od 7.30 do 15.00

 

Pedagog szkolny:                                                   Biblioteka szkolna:

tel/fax: +48 23 654-39-37 wew.12                           tel/fax: +48 23 654-39-37 wew.15

Godziny pracy:                                                                  czynna w godzinach:

poniedziałek 9.00 - 11.30    13.00 - 15.00               poniedziałek 7.30 - 14.30

wtorek 8.00 - 11.00              13.00 - 16.30               wtorek 7.30 - 14.30

środa 13.00 - 15.00                                                  środa 7.30 - 14.30

czwartek 8.00 - 11.30                                               czwartek 7.30 - 14.30

piątek 13.00 - 16.30                                                  piątek 7.30 - 14.30

 

 

Pielęgniarka szkolna:

Godziny pracy:

wtorek 7.30 - 15.00

czwartek 7.30 - 15.00

 

 

 

Szkoły realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi a w szczególności:

  1. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
  2. Kształcą i wychowują w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu.
  3. Zapewniają prozdrowotne warunki pracy ucznia, bezpieczeństwo nauczania w każdej formie pracy szkoły, w tym celu obejmuje się częściowo budynek szkoły i teren szkolny nadzorem monitoringu wizyjnego (Procedury wykorzystania zapisu monitoringu wizyjnego określa Zarządzenie nr 10/ 2011 dyrektora szkoły).
  4. Sprawują nad uczniami opiekę odpowiednią do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
  5. Zapewniają niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego.
  6. Rozwijają u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego:
   a) inspirują do poznawania wartości kultury narodowej, kultury regionu, piękna języka ojczystego i gwary mazowieckiej;
   b) upowszechniają wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kultywują właściwe postawy wobec problemów 0chrony środowiska.
  7. Kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
  8. Umożliwiają uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
   a) zapewniają młodzieży równe prawa bez względu na wyznanie, tożsamość narodową czy językową;
   b) kształtują postawę tolerancji wobec jednostki, grupy społecznej, narodu, rasy i państwa.
  9. Udzielają uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, za co odpowiedzialni są wychowawcy klas i pedagog szkolny.
  10. Umożliwiają poszerzenie (lub uzupełnienie) wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie zajęć dodatkowych i kół przedmiotowych.
  11. Umożliwiają uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  12. Otaczają szczególną opieką uczniów dyspanseryjnych, stosują indywidualne wymagania dostosowane do ich możliwości.
  13. Umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu.
  14. Uczniom potrzebującym szczególnej opieki z powodu warunków rodzinnych lub losowych udzielana jest stała lub doraźna pomoc materialna w miarę posiadanych przez szkołę środków.

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 2013-02-07
Dokument wytworzony przez: Jerzy Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Chojnacki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 luty 2013 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Chojnacki


Mapa dojazdu:

 

Jesteś tutaj: Strona główna Dane szkoły