02:19:28 - Środa, 29 Listopad 2023

Ewidencja i rejestry

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o InstrukcjKancelaryjnobowizujcw jednostce. W instrukcji omówione sm.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia składnicy akt.

2. Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje sido składnicy akt.

3. W jednostce prowadzone s:

Rejestry, ewidencje:
• rejestr zarz
dzedyrektora szkoły,
• rejestr wydanych za
wiadcze,
• rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
• rejestr wydanych
wiadectw ukoczenia technikum,
• rejestr wydanych
wiadectw ukoczenia zasadniczej szkoły zawodowej,
• rejestr wydanych
wiadectw dojrzałoci,
• rejestr wydanych duplikatów
wiadectw i dyplomów,
• rejestr wniosków nauczycieli o podj
cie postpowao nadanie stopnia awansu zawodowego,
• rejestr wydawanych za
wiadczeo zdaniu egzaminu na stopienauczyciel kontraktowego,
• rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• rejestr piecz
ci,
• rejestr delegacji słu
bowych,
• rejestr skarg i wniosków,
• ewidencja druków
cisłego zarachowania – szkolny rejestr rozrachunku wiadectw,
• ewidencja druków
cisłego zarachowania,
• ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli,
• ewidencja wydanych legitymacji słu
bowych 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 2016-05-07
Dokument wytworzony przez: Jerzy Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Chojnacki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2016 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Chojnacki

Jesteś tutaj: Strona główna Ewidencja i rejestry