04:03:54 - Środa, 29 Listopad 2023

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 kształci młodocianych w klasach wielozawodowych:

  • Nauka zawodu jest realizowana w cyklu 2 i 3 letnim.
  • Nauka zawodu młodocianego kończy się egzaminem zawodowym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych.
  • Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej ztałcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły zasadniczej, obowiązkowe dla wszystkich uczniów, są organizowane w oddziałach.
  • Nauczanie języków obcych jest organizowane w oddziałach.
  • Zajęcia teoretyczne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów organizowane są cyklicznie w ramach III stopniowego kursu przedmiotowego, po ukończeniu, którego uczeń otrzymuje zaświadczenie na podstawie, którego oceny z przedmiotów zawodowych są nanoszone do arkuszy ocen i na świadectwo promocyjne, bądź świadectwo ukończenia szkoły.
  • Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą.
  • Uczeń nierealizujący praktycznej nauki zawodu przestaje być uczniem tej szkoły.
  • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się .poza szkołą, za organizację odpowiada Cech Rzemiosł Różnych w Mławie.

Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód w kierunkach: 

·         blacharz samochodowy,

·         cukiernik,

·         elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego,

·         elektryk,

·         fryzjer,

·         krawiec,

·         kucharz małej gastronomii

·         lakiernik,

·         malarz-tapeciarz

·         mechanik pojazdów samochodowych

·         monter-operator pojazdów i urządzeń rolniczych,

·         murarz

·         obuwnik

·         piekarz

·         rzeźnik-wędliniarz,

·         stolarz

·         ślusarz

to klasa wielozawodowa jest doskonałym wyborem. Poświęcając większość czasu na praktyczną naukę zawodu, w ciągu 2 lub 3 lat (w zależności od wybranego zawodu) zdobywa się niezbędne umiejętności do wykonywania tych zawodów.

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 2013-02-07
Dokument wytworzony przez: Jerzy Chojnacki
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Chojnacki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 luty 2013 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Chojnacki

Jesteś tutaj: Strona główna Struktura szkoły Zasadnicza Szkoła Zawodowa